Какие документы н ук жнв подавать на развод

Содержание

Какие документы нужны для подачи заявления на развод и куда их необходимо подать чтобы оформить расторжение брака в Украине

Какие документы н ук жнв подавать на развод

Причины, по которым семья распадается, у каждого свои. Но алгоритмов развода немного.

Статья поможет разобраться, по какой процедуре разведут вашу пару и определит какие документы нужны для подачи заявления на развод.

Куда нужно подать заявление о разводе?

Статья 105 СК Украины определяет, что брак может быть расторгнутым в РАГСЕ или суде.

Стаття 105 СК України. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання

 1. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя відповідно до статті 106 або одного з них відповідно до статті 107 цього Кодексу.
 2. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 109 цього Кодексу.
 3. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 110 цього Кодексу.

Спор о разделе имущества не помешает оформить развод в ЗАГСе или суде. Судебные разбирательства по поводу деления собственности супруги могут вести после развода.

Когда надо подавать в РАГС?

Супруги, не имеющие детей, могут развестись по обоюдному желанию в органах регистрации (106 СК Украины) при подаче заявления. Также совершеннолетние дети не станут причиной для отказа в разводе через ЗАГС.

Стаття 106 СК України. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей

 1. Подружжя, яке не має дітей, має право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про розірвання шлюбу.

  Якщо один із подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до неї, від його імені може подати другий з подружжя.

 2. Орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана.
 3. Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

Статьей 107 Семейного кодекса Украины предоставляется возможность развестись в ЗАГСе по желанию одного супруга.

Однако, это возможно только если второй супруг признан:

 • недееспособным лицом;
 • безвестно пропавшим.

Стаття 107 СК України. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя

 1. Шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного із подружжя, якщо другий із подружжя:
  • визнаний безвісно відсутнім;
  • визнаний недієздатним.
 2. Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

Муж и жена идут в ЗАГС по их месту проживания.

Случаи расторжения брака через суд

Исключительно в судебном порядке разводятся супруги, если:

В первом случае супруги, руководствуясь пунктами статьи 109 СК Украины, подают в суд заявление от имени обоих, а во втором, согласно статье 110 этого же кодекса, – иск о разводе.

Стаття 109 СК України. Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має дітей

 1. Подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей.
 2. Договір між подружжям про розмір аліментів на дитину має бути нотаріально посвідчений. У разі невиконання цього договору аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.
 3. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей.
 4. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву про розірвання шлюбу.

Стаття 110 СК України. Право на пред’явлення позову про розірвання шлюбу

 1. Позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя.
 2. Позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, щодо другого з подружжя або дитини.
 3. Чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою.
 4. Чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство щодо неї визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про народження дитини.
 5. Опікун має право пред’явити позов про розірвання шлюбу, якщо цього вимагають інтереси того з подружжя, хто визнаний недієздатним.

Выясним, в какой суд следует обратиться:

 • супруги подают совместное заявление в суд по прописке одного из них;
 • желающий развестись супруг подает иск в суд по месту регистрации ответчика (второго супруга).

Какие документы нужны для подачи заявления на развод в РАГСе?

Ранее мы говорили о необходимых документах для развода через ЗАГС. Повторим кратко. Направляясь в ЗАГС, чтобы зарегистрировать развод, муж и жена должны иметь при себе следующие документы:

 1. Паспорт.
 2. Оригинал свидетельства о браке.
 3. Чек об оплаченной госпошлине.

Если ваш случай подходит под описанное в статье 107 СК Украины, тогда к вышеуказанному списку добавляется решение суда о признании лица безвестно пропавшим или недееспособным.

Заявление на развод формирует на основании поданных документов и выдает для проверки супругам специалист ЗАГСа.

Иногда в заявлении указывают следующее:

 • супруг, который по уважительной причине не сможет быть в ЗАГСе в день регистрации развода, подписывается под тем, что не против проведения этой процедуры без него;
 • один из супругов может попросить вернуть добрачную фамилию.

Что нужно чтобы подать на развод через суд?

Для суда супруги собирают несколько больше документов, чем для развода в ЗАГСе. Также сложнее составить исковое заявление на развод. В иске указывают факты, аргументирующие развод. По возможности эти аргументы нужно доказать документально.

Супругам не обязательно участвовать в рассмотрении дела о разводе, на это можно уполномочить третье лицо. К собранному пакету документов в этом случае добавляют доверенность на представителя в суде.

Супруги, имеющие детей, подают в суд такие документы:

 1. Совместное заявление о разводе.
 2. Свидетельство о браке (оригинал).
 3. Паспорта и идентификационные номера (копии страниц).
 4. Копии свидетельства о рождении.
 5. Соглашение о проживании детей и участии родителя, который живет отдельно, в их воспитании и обеспечении.
 6. Нотариально заверенный договор о выплате пособия на ребенка.
 7. Квитанция об оплате судебного сбора.
  Узнать сколько стоит судебный сбор и как его оплатить онлайн можно в этой статье.

Заявление о разводе строится на том, что между супругами достигнута договоренность в вопросах воспитания и обеспечения ребенка, о чем свидетельствует составленный ими договор.

Супруги не обязаны указывать причины, по которым разводятся, поэтому документальное подтверждение описанных фактов в заявлении также не требуется.

Что необходимо для развода с мужем, если он против?

К иску супруг, который хочет развестись, прилагает такой же список документов, как и при разводе по обоюдному согласию в суде. О том как составить исковое заявление мы ранее писали в этой статье.

Не подается только договор о воспитании, проживании и выплате алиментов на детей.

Истец добавляет еще копии всех документов и иска, которые он отправил ответчику. Также он может приложить документы, подтверждающие указанные в иске причины для развода, если таковы имеются.

Если речь идет о споре, с кем будут постоянно жить дети после развода, то рекомендуется добавлять документальное подтверждение того, что детей лучше оставить с истцом. После решения суда недовольный супруг может обжаловать постановление и отсудить ребенка.

Больше информации о документах и доказательствах для развода исключительно через органы судебной власти можно узнать, прочитав другой наш материал.

Заключение

Для того чтобы оформить развод недостаточно предъявить в суде или ЗАГСе паспорт. Но все же перечень обязательных документов не такой и многочисленный. Дополнительные документы супруги прилагают на свое усмотрение, или если это требует сделать их ситуация.

На сколько статья была полезной?

3

Источник: https://moi-prava.com/sp/brak/rastorzhenie/kuda-podat-dokumenty.html

Чтоб подать на развод какие нужны документы – через суд, если есть дети, и алименты

Какие документы н ук жнв подавать на развод

Существует только два варианта пути для расторжения брака:

 • Через органы ЗАГСа. Если у обоих супругов нету претензий друг к другу и отсутствуют общие дети на воспитании, то можно спокойно и без лишней суеты провести процедуру расторжения брачного договора через ЗАГС. Уже через месяц бывшие супруги получают официальный документ о распаде брака.
 • Через суд. Процесс развода через суд является очень утомительным и долгим процессом, гораздо проще обратиться в ЗАГС. Жене, либо мужу, необходимо правильно написать исковое заявление в суд на специальном бланке, где нужно будет указать:
 • Аргументированное мнение в плане желания развестись
 • Информация о предстоящем обеспечении детей
 • Дата и место, где был заключён брачный договор
 • Пожелания, а также требования к противоположной стороне разбирательств
 • Наличие имущества / недвижимости, а также детей

Что необходимо для бракоразводного процесса

В первую очередь нужно сделать копии важных документов, после чего заверить их у нотариуса. Данный вопрос лучше уточнять в самих инстанциях.

У многих возникает ситуация, когда бракоразводный процесс возникает при наличии детей до 18 лет. В такой ситуации расторгнуть договор можно только через суд.

Даже если заявители правильно составят все документы для ЗАГСа, и родители ребёнка обоюдно решат с кем будет жить дитё, то заявление всё ровно не будет принято.

Для благоприятного начала бракоразводной процедуры нужно проконсультироваться со специалистами в теме брачных отношений, например, у платного юриста, либо семейного адвоката.

Не редким явлением бывает ситуация, когда, либо жена, либо муж выступают против семейных отношений в отдельности. В таких случаях предусмотрен развод в одностороннем порядке, где инициатор просто собирает все нужные документы, после решает проблемы в плане воспитания детей и раздела имущества самостоятельно.

Необходимо грамотно излагать свои мысли в бумагах и наяву, т.к. именно это повышает шансы на успешный выход из ситуации.

Образцы заявлений для ЗАГСа и суда

Заявление на расторжение брака через ЗАГС выглядит следующим образом.

Заявление на развод через суд выглядит по-другому.

При подаче заявки на расторжение брачного договора в ЗАГС, в заявлении необходимо указать:

 1. Данные по паспорту (ФИО, дата и место рождения, гражданство, регистрацию и прописку);
 2. Информация по документу, который подтверждает факт заключения договора бракосочетания;
 3. Фамилии, которые останутся у обоих супругов после развода;
 4. Дата и подпись обоих супругов.

При подаче заявления в суд, истец обязательно должен указать следующие данные:

 1. Данные по паспорту (ФИО, дата и место рождения, гражданство, место регистрации и фактическое место проживания);
 2. Информация по документу, который подтверждает факт заключения договора бракосочетания;
 3. Обстоятельства, которые послужили причиной для расторжения брачного союза супругов;
 4. Сведения об исковых требованиях (раздел имущества, с кем будут проживать несовершеннолетние дети, алименты и т.д.)

В какие инстанции подаётся

 • ЗАГС. В случае согласия супругов на развод (без детей).
 • Суд. Если происходит развод в одностороннем порядке (даже если есть несовершеннолетние дети).
 • Мировой суд. При наличии спорного совместного имущества у супругов, цена которого не превышает 50.000 р., а также случаями, когда один из супругов пытается уклониться от развода в ЗАГСе.
 • Городской / Районный суды. В ситуациях, когда супругам не удалось найти компромисс в плане последующего воспитания их несовершеннолетних детей, по вопросам выплат по алиментам и в разделе имущества, цена которого превышает 50. 000 р.

Чтоб подать на развод и какие нужны документы через ЗАГС и через суд

«ЗАГС»

 • Заявление
 • Паспорта супругов
 • Свидетельство о заключении брака
 • Уплаченная госпошлина за оказание услуг по расторжению брачного договора
 • Дополнительная документация (по требованию)

«Суд»

 • Исковое заявление (+2 копии документа)
 • Свидетельство о заключении брака (+1 копия)
 • Паспорт истца
 • Выписка из домовой книги
 • Свидетельства о рождении всех общих детей
 • Справочная информация о доходах истца за последние 6 месяцев
 • Уплаченная госпошлина за оказание услуг по расторжению брачного договора
 • Дополнительная документация (по требованию)

Как развестись, если один из супругов не приехал в суд

Случаются такие ситуации, когда один из супругов не смог приехать на судебное заседание по поводу развода, тем не менее, истцу вполне возможно получить разрешение на развод в одностороннем порядке, даже если на иждивении у родителей имеются несовершеннолетние дети.

 • Если ответчик не может присутствовать на заседании лично, он может прислать вместо себя доверенного человека, который будет заранее заверен в нотариальной конторе. Также это относится и к истцу;
 • Если ответчик не явился на заседание ввиду неуважительной причины, тогда развод состоится без его участия;
 • Если ответчик намерено игнорировал судебные заседания по поводу бракоразводного процесса, тогда процедуру продлят ещё на месяц;
 • Если ответчик не может явиться в суд по уважительной причине, тогда он должен оставить заявление, благодаря которому процедуру развода отложат ещё на некоторое время;

Стоимость бракоразводной процедуры

 • ЗАГС (обоюдное согласие без детей). Оплата от обоих супругов – 650р
 • ЗАГС (односторонняя подача заявления). Оплата от истца – 350р
 • Суд. Оплата от обоих супругов – 650р

Может потребоваться дополнительная оплата от инициатора за взыскание алиментов, либо доли общего имущества.

Если супруги не могут найти компромисс по выплате алиментов, то за них это сделает суд.

Всё зависит от:

 • Материальные возможности семьи
 • Количество детей в семье
 • Семейное положение супругов

Для расчёта выплаты алиментов используется показатель минимальной зарплаты у плательщика – 5965 р., либо прожиточный минимум.

В законодательстве Российской федерации предусмотрен вариант изменения размера выплаты алиментов. Один из родителей ребёнка в праве обратиться в суд, после чего попросить уменьшить, либо увеличить сумму алиментных выплат.

Заключение алиментного соглашения

У большинства граждан понятие «алименты» ассоциируется с неприятными ситуациями, выбиванием денежных средств, суды и прочее.

На самом деле существует добровольная форма оплаты алиментов, где оба супруга обоюдно решают вопрос с воспитанием ребёнка и кому из них оказывать финансовую поддержку (чаще всего отец).

Алиментное соглашение может быть заключено не только между супругами с несовершеннолетними детьми, а также между субъектами алиментных правоотношений.

Например, совершеннолетний сын, или дочь, должны содержать своих престарелых родителей.

Также документ должен быть заверен в нотариальной конторе как при заключении договора, так и при его расторжении.

Ниже в таблице будет указан расчёт выплат по алиментам, если плательщик официально трудоустроен:

При наличии одного ребёнкаПри наличии двух детейПри наличии трёх и более детей
1/4 часть от дохода (четверть)1/3 часть от дохода (треть)1/2 часть от дохода (половина)

Если официальное место работы отсутствует, тогда имеется возможность договориться о сумме.

Очень часто бывает, что помощь выражается в простой покупке продуктов для детей, поэтому алименты не всегда являются финансовой поддержкой.

Существует такое понятие как «Индексация размера алиментных выплат». По мере роста уровня цен в стране также происходит изменение размера алиментных платежей.

Образец на заполнение алиментного соглашения выглядит следующим образом.

Итоги

 1. Мнение детей, в судебных разбирательствах между супругами, учитывается в первую очередь;
 2. Развести супружескую пару может только ЗАГС, либо суд (районный, городской, либо мировой);
 3. В случае развода через суд количество нужной документации повышается;

Развод является очень ответственным шагом, поэтому перед тем как начать процесс, необходимо проконсультироваться со специалистами, а также не лишним будет разговор с родственниками.

Внимание!

 • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
 • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: https://101zakon.ru/rastorzhenie-braka/procedura-razvoda/chtob-podat-na-razvod-kakie-nuzhny-dokumenty/

Какие документы нужны для развода?

Какие документы н ук жнв подавать на развод

Когда любви между супругами больше нет, когда у пары нет ни сил ни желания продолжать отношения и решение о прекращении брака окончательно принято, его инициатору или обоим будущим бывшим супругам предстоит определиться, в какую инстанцию нужно обращаться, а также собрать документы для подачи на развод.

Куда и в каких случаях подавать на развод?

Прекращением брака занимаются как судебные инстанции, так и отделы ЗАГСа.

Куда обращаться для развода зависит от того, имеются ли между сторонами разногласия имущественного характера, есть ли в семье дети до 18 лет, и некоторых других факторов.

При расторжении брака через ЗАГС процедура будет более быстрой и потребует меньше документов, чем при судебном рассмотрении дела. Но и расторгнув брак по суду, придется обратиться в ЗАГС за свидетельством о разводе.

Упрощенный вариант развода в ЗАГСе возможен при следующих условиях:

 • У партнеров нет маленьких детей, и оба согласны с решением развестись.
 • Один из партнеров пропал без вести, недееспособен, или совершил преступление и осужден более чем на 3 года. Тогда, даже при наличии детей, вторая сторона имеет право развестись через ЗАГС.

В остальных ситуациях развод происходит в судебном порядке. Брак прекращается по решению суда в следующих случаях:

 • Несогласие одной из сторон на прекращение отношений, или намеренная неявка в ЗАГС для развода.
 • Наличие у пары совместных маленьких детей.
 • Раздел общего имущества.
 • Разногласия насчет места проживания детей.

Документы для развода подаются в мировой или районный суд.

В мировой суд стоит обратиться для развода при наличии несовершеннолетних детей, если родители определились с местом их будущего проживания, если одна из сторон не хочет развода, а также в случае требования о разделе совместного имущества, и его оценочная стоимость не превышает 50000 рублей. Бракоразводный процесс в мировом суде проходит относительно просто и не требует вмешательства посторонних лиц.

Основанием для развода в районном суде служит неспособность мирного решения споров между супругами. Если при рассмотрении дела в мировом суде возникают конфликтные ситуации, связанные с дальнейшей судьбой ребенка, которые находятся вне компетенции судьи, документы на развод с ребенком передаются на рассмотрение районного суда.

Какие документы необходимы для развода в ЗАГСе?

Расторжение брака через ЗАГС требует минимального пакета документов. Свидетельство о разводе выдается через 30 дней после подачи бумаг.

Понадобятся следующие документы для развода через ЗАГС:

 • Заявление. Бланк берется в отделении ЗАГСа и подписывается обоими супругами. Если один из супругов по уважительной причине не сможет прийти в ЗАГС для подачи документов, подать его нотариально заверенное заявление имеет право второй супруг. При одностороннем расторжении брака в ЗАГСе достаточно подписи одного человека.
 • Паспорта мужа и жены. Копии и оригиналы.
 • Оригинал и копия брачного свидетельства.
 • Квитанции об оплате госпошлины за развод.

Когда необходимые для развода документы приняты в отделении ЗАГСа, паре дается срок 30 дней для примирения, в течение которых можно забрать заявление. Через месяц пара сможет получить свидетельство о разводе.

При одностороннем прекращении брака к основному пакету документов добавляется копия решения суда о тюремном заключении ответчика на срок 3 года или более, или официальный документ о его недееспособности, или о том, что супруг без вести пропал.

Чтобы после завершения судебного дела получить в ЗАГСе свидетельство о разводе, нужно к этому списку приложить выписку из судебного постановления.

Заявление о расторжении брака – форма №8Заявление о расторжении брака – форма №9Заявление о расторжении брака – форма №10

Какие документы нужны для развода через суд?

Документы, необходимые в суде, делятся на обязательные и региональные. Заинтересованной в разводе стороне лучше заранее уточнить их список. Перечень документов для развода в суде будет более объемным, чем при рассмотрении дела в ЗАГСе, но при этом, подать иск может только один супруг, присутствие второго – не обязательно.

Список обязательных документов для развода через суд:

 • Исковое заявление, заполненное по установленной форме.
 • Оригиналы паспортов мужа и жены, или одного из них, если желание о прекращении брака не взаимно.
 • Свидетельства о рождении детей моложе 18 лет. Оригиналы или заверенные копии.
 • Оригинал свидетельства о браке.
 • Документ о составе семьи или выписка из домовой книги.
 • Квитанция об оплате госпошлины. Ее стоимость будет зависеть от нюансов развода.
 • Иск об уплате алиментов.
 • Любые документы, проясняющие причину расторжения брака. Это могут быть фотографии побоев, справки, подтверждающие зависимости второго партнера, доказательства неверности, и прочие свидетельства, которые будут рассматриваться на судебном заседании.

Образец заявления о разводе

В исковом заявлении для суда должна быть следующая информация:

 1. Полное название суда, рассматривающего иск, или ФИО мирового судьи, которому будут переданы документы.
 2. Данные о заявителе и об ответчике: ФИО, место жительства, телефоны для связи.
 3. Сведения об общих несовершеннолетних детях, с кем они останутся после прекращения брака.
 4. Описание искового заявления.
 5. Документы, приложенные к иску.
 6. Дата, подпись.

В описании иска указываются следующие моменты:

 • Серия и номер свидетельства о браке.
 • Когда и где регистрировался брак.
 • Причина развода. В случае прекращения брака по обоюдному согласию, обычно указывают несовместимость характеров.
 • В случае согласия ответчика на прекращение брака, обязательно должна быть отметка об этом.
 • Требования о разводе: или написать, что споров о детях и имуществе нет, или обозначить требования о разделе собственности, определении места проживания детей и взыскании алиментов.

Образец искового заявления о разводе в суд

Особенности развода в одностороннем порядке

В одностороннем порядке брак может быть расторгнут как в ЗАГСе, так и в суде. Даже при несогласии одного из партнеров на прекращение брачного союза, развод все равно состоится.

Исключением является только тот случай, если в роли ответчика выступает беременная жена, или ребенку, рожденному в браке, еще не исполнился год.

Если беременная женщина является инициатором развода, то суд удовлетворит ее требование независимо от согласия мужа.

При несогласии одной из сторон и при наличии в семье детей возрастом до трех лет развод может затянуться – суд даст паре для примирения от 1 до 3 месяцев, по истечении которого судья будет должен расторгнуть брак.

Развод в судебном порядке

Судебный процесс может быть быстрым, если у пары нет взаимных претензий и разногласий по поводу имущества и места будущего проживания детей.

В этих случаях судья разведет супругов без выяснения причин расторжения брака и без участия третьих лиц. Если же одна из сторон выступает против развода, суд может отложить разбирательство, и дать возможность паре восстановить отношения.

Максимальный срок, который дается для примирения пары – 3 месяца, далее суд будет обязан будет дать развод.

Может возникнуть ситуация, когда ответчик игнорирует заседания суда. В этом случае заявитель также получит развод, даже если есть дети.

Если ответчик не может (или не хочет) присутствовать в суде он может назначить себе представителя, нотариально заверив доверенность или заключив договор с адвокатом.

Также, супруг (или супруга) может заранее сообщить судье о том, что не сможет присутствовать на заседании и попросить перенести его – рассмотрение дела будет отложено. В том случае, если суд сочтет что ответчик намеренно тянет время без уважительных причин брак расторгается без него.

Где и как подать заявление?

Супруг, подающий документы для развода через суд, должен обратиться в мировой или районный суд по месту прописки ответчика. Иногда законом допускается обращение инициатора развода в суд по месту своего постоянного пребывания:

 • Если с заявителем проживают общие дети моложе 18 лет.
 • Если вместе с заявлением о разводе подается иск об алиментах.
 • Если здоровье заявителя не позволяет ему явиться в суд по месту пребывания ответчика.
 • Если второй партнер осужден на срок более 3 лет и находится в тюрьме, недееспособен или считается пропавшим без вести.

Для начала бракоразводного процесса инициатор расторжения брака должен подготовить полный пакет документов, необходимых для развода, составить заявление и подать все документы в суд для рассмотрения дела.

После этого, в зависимости от наличия разногласий между супругами, процедура прекращения брака займет от 1 до 3 месяцев.

После чего каждый супруг должен явиться в ЗАГС с паспортом и решением суда, чтобы забрать свидетельства о разводе.

Также недавно появилась возможность обратиться в ЗАГС для прекращения брака с помощью портала Госуслуги. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, получить по почте код активации, и после этого выбрать необходимую вкладку.

Источник: https://razvod24.ru/razvod/kakie-dokumenty-nuzhny-dlya-razvoda

Какие документы н ук жнв подавать на развод

Какие документы н ук жнв подавать на развод

Кроме того, нужен паспорт, свидетельство о заключении брака, оплата государственной пошлины. Развод через суд Прежде чем задаваться вопросом о том, куда подавать документы на развод, нужно учитывать несколько нюансов. Во-первых, если ребенок появился на свет до брака, и отцовство установлено не было, то можно развестись через ЗАГС.

Во-вторых, развод через суд происходит только между супругами, имеющими общих детей. При этом подать заявление могут как оба родителя, по взаимному согласию, так и один из них. Подавать документы на развод с ребенком можно в мировой суд, но только в том случае, если между супругами нет спора по поводу того, с кем останутся дети.

Если же разногласия имеют место быть, то следует обратиться в районный суд.

Документы для развода

Такая бумага представляется в судебные органы, если ответчик не имеет каких-либо возражений против того, что суд расторгнет его брак с истцом. Как правило, в заявлении супруг, выступающий в роли ответчика, указывает:

 • свои Ф. И. О.;
 • дату рождения;
 • место рождения;
 • место жительства;
 • согласие на развод;
 • сведения о месте и времени заключения брака;
 • реквизиты документа о заключении брака;
 • номер записи о заключении брачного союза, сделанной в регистрационных документах;
 • сведения о втором супруге;
 • информацию о наличии имущественных претензий к супругу;
 • дату составления документа;
 • личную подпись.
 • Документация об имуществе, принадлежащем истцу (см. «Как делится имущество при разводе? Как делятся кредиты при разводе?»).

Документы, необходимые для развода, если есть ребенок через суд 2021

 • сведения об ответчике(его Ф. И. О., место и дата рождения, адрес проживания и регистрации, реквизиты паспорта);
 • место и время заключения брака, который следует расторгнуть на основании судебного решения (при этом необходимо подтвердить указанную информацию посредством указания реквизитов документа о заключении брака между сторонами);
 • сведения об общих детях, реквизиты их документов о рождении;
 • сведения о попытках досудебного урегулирования вопроса о расторжении брака и иных споров, связанных с этой процедурой;
 • полный перечень документации, которая была приложена гражданином, обратившимся в судебные органы для расторжения брака, к исковому заявлению (образец заявления о разводе в суд вы можете скачать на нашем сайте).
 • Паспорт гражданина, выступающего в роли истца.
 • Квитанция об уплате государственной пошлины (см.

Она принимается судом в тех случаях, когда вместе с заявлением о разводе истец выдвигает дополнительное заявление, содержащее какие-либо требования имущественного характера по отношению к ответчику, в том числе требование о его обязанности выплачивать алименты.«Что будет, если муж не придет в суд? Нас разведут?» Ответ→ Как подать на развод в одностороннем порядке? Что нужно, чтобы подать на развод в этом случае? По тем или иным причинам возникают ситуации, когда кто-то из супругов решает расторгнуть брак в одностороннем порядке? Законодательство РФ, в частности Семейный кодекс (ст. 18), не лишает граждан и такой возможности при соблюдении установленных требований.
От правильности заполнения заявления, полноты и достоверности предоставленных сведений зависит окончательное решение судебных органов, принявших документы от истца. Скачать образец мирового соглашения Как подать на развод через интернет? В последнее время можно подать на развод через интернет, причем такая услуга уже довольно востребована. В этом случае достаточно посетить портал госуслуг: здесь можно подать заявление непосредственно в ЗАГС при условии отсутствия совместных малолетних детей и имущественных претензий со стороны одного из супругов.
Во всех остальных случаях онлайн-заявление подается в судебные инстанции. Что касается госпошлины, то здесь же можно как уплатить ее удобным для вас способом (электронной валютой или банковской картой), так и распечатать квитанцию на ее уплату.

Документы для развода через загс и суд в 2021 году

Следует рассмотреть, какие документы на развод с ребенком нужно подготовить, как будет происходить процесс расторжения брака, какие права имеют родители и какую ответственность несут.

Можно ли развестись через ЗАГС Традиционно заключением и расторжением брака занимается ЗАГС, но только не в том случае, когда в семье есть дети.

Соответственно, документы, необходимые на развод, нужно будет предоставлять в мировой суд, за исключением перечисленных ниже ситуаций:

 1. Если один из супругов признан пропавшим без вести, отсутствует более одного года и место его пребывание неизвестно.
 2. Один из родителей лишен свободы на срок более 3 лет.
 3. Если один из родителей потерял дееспособность.

В этих случаях можно развестись и через ЗАГС, но обязательно следует предоставить решение суда, потому что каждый из представленных фактов устанавливается в судебном порядке.

Также он возможен и в случае, если второй супруг осужден к реальному лишению свободы на срок, превышающий 3 года, признан безвестно отсутствующим или является недееспособным. После того как судебные органы принимают заявление, истец получит документ о назначении судебного заседания.

При этом истцу стоит помнить о том, что решение о разводе принимается судом в течение 1 месяца с момента подачи соответствующего заявления.
«Передумали разводиться, а заявление уже в суде.

Что делать: просто не ходить или обязательно забирать иск?» Ответ→ Где подается заявление на развод в судебном порядке? Согласно ГПК РФ, гражданин, выступающий в роли истца, вправе обратиться с заявлением в суд соответствующей инстанции, который располагается по месту жительства супругов или одного из них. Во многих случаях решающим фактором становится место жительства несовершеннолетнего ребенка супругов.

 • Исковое заявление о разводе, которое должно быть составлено в соответствии с требованиями гражданско-процессуального законодательства и содержать такие данные:
 • полное наименование и местонахождение судебного органа, в который подается иск о разводе;
 • сведения о супругах – истце и ответчике — Ф.И.О., дата рождения, адрес проживания, телефон, паспортные данные;
 • сведения о месте и времени регистрации брака — с указанием реквизитов свидетельства о браке;
 • сведения о детях — Ф.И.О., дата рождения, адрес проживания – с указанием реквизитов свидетельств о рождении;
 • причины расторжения брака;
 • сведения о том, урегулированы ли между супругами вопросы о расторжении брака, вопросы о детях (место проживания, порядок воспитания и материального обеспечения).

Полный пакет документов для развода Несовершеннолетний Разводящимся супругам с несовершеннолетними детьми лучше сразу идти к мировому судье, даже если нет факторов, осложняющих процедуру:

 • встречного или сопутствующего иска (о разводе, об установлении отцовства, смене фамилии ребенка и пр.);
 • разногласий о проживании детей после развода;
 • споров по алиментам;
 • имущественных претензий.

Когда же развод осложнен моментами, когда позиции супругов противоречивы, следует подавать иск в суд города (района), в котором живет заявитель (истец).

Для решения всех спорных вопросов, касающихся детей, каждому из супругов необходимо запастись подтверждающими и опровергающими документами, которые станут помощью при вынесении верного решения.

Какие документы нужны для подачи на развод ч. если есть ребенок (т.

н.

В таких случаях разбирательство может быть отложено. Максимальный срок, в течение которого супруги могут отказаться от расторжения брака, не должен превышать 3 месяцев. Если все принятые для примирения супругов меры не принесли желаемых результатов, то суд расторгает брак.

« Важно Можно ли развестись с беременной женой, если ребенок не от меня? Какие документы нужны, чтобы это доказать?» Ответ→ Развод по общему согласию Если каждая из них согласна на расторжение брачных отношений, суд принимает решение о разводе сторон. При этом решение принимается без выяснения причин развода. Граждане могут представить суду соглашение о детях; если же такой документ не был составлен, то суд самостоятельно принимает меры по защите интересов детей.

Внимание У согласных на развод не имеется детей (несовершеннолетних), противоречий в имущественном разделе. Заявление составляется от имени обоих супругов и если они чрез месяц не передумали, то забирают свидетельство о разводе.

 • Один супруг без вести пропал, недееспособен либо муж (жена) заявителя уже три года как отбывает наказание за преступление. Заявителю штамп о разводе поставят сразу.
 • В бланке заявления необходимо заполнить:
 • полное наименование ЗАГСа;
 • ФИО заявителя;
 • полные данные об обоих супругах (паспортные, адресные и пр.);
 • номер и дата свидетельства о браке;
 • причина расторжения супружества;
 • фамилии, которые получат супруги после развода;
 • дату подачи заявления;
 • подпись заявителя.

В суд До того как написать заявление на развод, желательно выяснить, в какой судебный орган обращаться.

Источник: http://obrazrp.ru/kakie-dokumenty-n-uk-zhnv-podavat-na-razvod/

Какие документы нужны для развода через суд

Какие документы н ук жнв подавать на развод

Подавать на развод через суд – наиболее распространенный вариант развития событий. Связано это с тем, что зачастую у супругов, за время совместного проживания, накапливается множество претензий, и ни о каком мирном урегулировании конфликта речи быть не может. Однако не все супруги понимают суть данного процесса и у них, по ходу дела, возникает множество проблем.

Наиболее распространенным является вопрос, связанный с незнанием того, какие документы нужны для развода через суд. Давайте разберемся в этом.

Какие документы нужны для развода в суде?

Для тех граждан, кто не знает, как подать на развод и какие документы на развод необходимо нести в суд, мы предоставляем следующий список:

 1. В первую очередь супруги, желающие развестись, должны определиться, кто из них будет выступать в роли истца, и от его имени написать заявление с просьбой о расторжении брака.
 2. К заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий личность истца.
 3. Квитанцию, которая подтвердит факт оплаты государственной пошлины, взимаемой государством за проведение судебного процесса.
 4. В случае наличия в семье детей, необходимо приложить к заявлению их свидетельства о рождении.
 5. Справку, в которой будут указаны ЗП каждого из супругов.
 6. Если перед тем, как пожениться, составили брачный контракт – его тоже необходимо предъявить.
 7. Свидетельство о заключении брака.
 8. Супругу, выступающему в роли ответчика, нужно написать заявление о соглашении начать процедуру расторжения брачных уз и заверить ее у нотариуса.
 9. Справку о полном составе семьи.

Отсутствие вышеперечисленных документов может стать причиной отказа в расторжения вашего брака.

Разводимся без детей или с ребенком. Какие особенности?

Главной особенностью наличия ребенка в семье является дальнейшая сложность бракоразводного процесса. При отсутствии несовершеннолетних детей супруги могут оформить свой развод в ЗАГСе – быстро и тихо.

Если же в семье есть несовершеннолетние дети – все заметно усложняется, и развестись можно будет только через суд.

Во время развода семей, в которых есть несовершеннолетние дети, решаются следующие вопросы:

 • С кем из супругов останется ребенок после развода.
 • Каким образом будут происходить встречи ребенка со вторым родителем и будут ли они вообще.
 • Количество и порядок выплаты алиментов, полагающихся на ребенка.
 • Какая часть имущества будет отдана супругу, с которым останется ребенок.
 • Если супруга беременна или ребенку не исполнился 1 год – без ее согласия бракоразводный процесс не будет начат.

Обратите внимание! Согласно 57 статье СК РФ, суд может прислушаться к пожеланиям ребенка, достигшего десятилетнего возраста, о его проживании с одним из родителей и учесть это во время принятия решения.

Список документов, необходимых для данного случая, такой же, как и при обычном разводе. В случае надобности каких-либо дополнительных документов суд известит об этом.

Когда брак расторгает мировой суд?

Мировой суд может выступать в качестве органа, регулирующего данный процесс в следующих случаях:

 1. супруги пришли к обоюдному согласию по всем вопросам, в том числе и о том, у кого останутся дети;
 2. семья не имеет детей;
 3. если общая сумма делимого имущества не превышает 50 000 рублей.

Если супруги по каким-либо причинам не могут прийти к согласию между собой или не соблюдаются другие вышеперечисленные условия – за дело берется городской или районный суд. Решение о разводе в мировом суде производится быстро, и большинство решений оглашается уже на первом заседании.

Документы для развода через мировой суд

Пакет документов, который необходимо предъявить для развода через мировой суд, должен выглядеть следующим образом:

 • Документ, подтверждающий регистрацию брака.
 • Если есть дети – нужно предъявить их свидетельства о рождении.
 • Брачный контракт, если таковой имеется в наличии.
 • Заверенные у нотариуса заявления о расторжении брака и распределении имущества, в случае, если супруги пришли к обоюдному соглашению по данным вопросам.
 • Выписки о размере заработной платы каждого из супругов.
 • Чек, свидетельствующий об оплате государственной пошлины.

Кроме вышеперечисленных документов, в процессе слушания по делу могут потребоваться дополнительные бумаги, о необходимости предоставления которых вы будете оповещены. Отсутствие их может существенно повлиять на скорость вынесения решения судом.

Кто рассматривает споры о собственности при разводе?

Споры, касающиеся раздела собственности при расторжении брака, решаются в следующих инстанциях:

 1. в мировом суде – оценочная стоимость имущества не превышает 50 тысяч рублей;
 2. в районном или городском суде – во всех остальных случаях.

После определения инстанции, супругам необходимо выполнить следующие действия:

 • если супруги расходятся мирно и все разногласия решены – составляется соглашение о разделе собственности. Оно должно быть оформлено в письменном виде и, желательно, быть заверенным у нотариуса;
 • при возникновении разногласий составляется исковое заявление и производится судебное разбирательство по данному вопросу.

Разбирательство включает в себя следующие этапы:

 1. оценка имущества, которое считается совместно нажитым;
 2. если один из супругов пытается скрыть что-либо из имущества – происходит расследование данного обстоятельства.

Где и какие документы брать, сколько платить и как долго их собирать?

Большинство документов, необходимых для предъявления их в суде, не нужно оплачивать, и они находятся у самих супругов. К платным документам на развод через суд относятся:

 • чеки, подтверждающие уплату государственной пошлины;
 • справки или документы, которые необходимо заверять у нотариуса.

Цены документов, заверяемых нотариусом, варьируются в зависимости от конторы, в которую вы обратились. Их нужно уточнять на месте. Государственные пошлины оплачиваются согласно следующему тарифу:

 1. 350 рублей будет стоить госпошлина, которую необходимо оплатить за расторжение брака через ЗАГС в одностороннем порядке;
 2. 650 рублей – цена госпошлины в ЗАГСе при обоюдном согласии супругов. Оплата осуществляется каждым супругом лично;
 3. 650 рублей – стоимость госпошлины, взимаемой государством при разводе через суд. Оплачивает данную пошлину истец, являющийся инициатором бракоразводного процесса;
 4. в случае необходимости раздела имущества государственная пошлина рассчитывается относительно его общей стоимости. Минимальная цена будет составлять 400 рублей, а максимальная – 60 000 рублей.

Источник: https://razvodideti.ru/razvod/kakie-dokumenty-nuzhny-dlya-razvoda-cherez-sud

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.